St George Under 9's SAP Squad

Ari Moysiadis

Billy Tzouganatos

Bruno Cacozza

Charlie Randall

Dean Polimenakos

Jorjen Xanthoudakis

Dylan Glekas

Giorgio Kostakis

Hassan Salim

Luka Polimenakos

Mace Tshibindi

Michael (Mikey) Loh

Oscar Taylor

Reon Panteli

Steven Zivkovic

Gabriel Miljic

 Coaches

Manual Xipolitas

Gerry Tzouganatos

Manager

Zaklina Kukeski 

SAP Convenor

Katrina Wicks